درباره پارسیپل خودران:

پارسیپل خودران با تجربه و اندوخته بیش از 25 سال در تولید نرم افزار از کشور آمریکا در سال 1384 شروع به تولید اولین سیستم اتوماسیون و مکانیزاسیون در ایران نمود . در حال حاضرسیستم جامع اتوماسیون و مکانیزاسیون آزمایشگاه در صدها آزمایشگاه ، از جمله 100 آزمایشگاه بزرگ کشور در حال سرویس دهی بصورت پوشش جامع و تمام اتوماته می باشد . طراحی و تولید این سیستم با بهره گیری از تجربه تولید نرم افزار و علمی اتومکانیزاسیون ، تکنولوژی های نوین ، استاندارد های جهانی در حوضه نرم افزار ، سلامت و آزمایشگاه و استفاده از متخصصین داخلی انجام شده است .Card image

راه حل های مدیریت دانش

ارایه راهکار های مدیریت دانش در آزمایشگاه ها

اطلاعات بیشتر

Card image

راه حل های آزمایشگاهی

ارایه راهکار های اتوماسیون آزمایشگاهی

اطلاعات بیشتر

Card image

راه حل های پرداخت

ارایه راهکار های پرداخت سریع و امن

اطلاعات بیشتر